Eduroam

Varen in preprost dostop do brezžičnega omrežja lastne organizacije in gostovanje v omrežjih drugih institucij, vključenih v sistem Eduroam.

Dijaški Dom Vič

Gerbičeva 51/a - zemljevid

1000 Ljubljana


T: 01 47 901 11 | F: 01 47 901 36

ddv.info@guest.arnes.si

Vpis

V Dijaški dom Vič sprejemamo dijake vseh ljubljanskih srednjih šol, ki prihajajo iz drugih krajev Slovenije. Prednost pri sprejemu imajo dijaki, ki so bili v domu že preteklo šolsko leto in so upoštevali Pravila življenja in dela v domu, in novinci - dijaki 1. letnikov srednjih šol. Dijaki se pred vstopom seznanijo s Pravili življenja in dela, ki jih morajo med bivanjem v domu upoštevati.
 

  • Pedagoška in varnostna služba je v domu organizirana 24 ur dnevno.
  • Pedagoški delavci doma so razporejeni na delo od 6.00 ure do 22.30 ure.
  • Nočni varnostnik dijakov je razporejen na delo od 22.00 ure do 6.00 ure.
  • Receptorji so razporejeni na delo vseh 24 ur.


V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov dom varuje osebne podatke dijakov in njihovih staršev, za delo svetovalne službe pa pridobi soglasje staršev.Obvestilo ravnateljice:

SPOŠTOVANI STARŠI

DRAGA BODOČA DIJAKINJA, DRAGI BODOČI DIJAK

DOVOLITE NAM, DA VAM POSREDUJEMO NEKAJ NAVODIL ZA VPIS V NAŠ DIJAŠKI DOM, za šolsko leto 2019 / 2020

1. PRIJAVA

Kandidat za bivanje v dijaškem domu mora izpolniti obrazec “ Prijavnica za sprejem v dijaški dom “, ki ga lahko dobite v našem dijaškem domu. Na voljo je tudi na spletni strani MIZŠ, na naslovu:

http://www.mizs.gov.si/  ( Obr. PSDD-MŠŠ-1/18 )

Do 2. aprila 2019 morate izpolnjen obrazec poslati na naš naslov. Vsi prijavljeni kandidati bodo o možnostih bivanja in postopku vpisa obveščeni po pošti najkasneje do 21.  junija 2019.

2. VPIS
Vpis v dijaški dom Vič bo potekal skladno z vpisom v srednjo šolo, najkasneje pa do 12. julija 2019, v jesenskem roku pa do 30. septembra 2019. Ob vpisu mora kandidat predložiti dokazilo o statusu dijaka, takrat pa vam bomo posredovali tudi informacijo o datumu in uri namestitve v naš dom.

Praviloma je to dan pred pričetkom pouka, letos bo to predvidoma v nedeljo, 1. septembra 2019, ob 16. uri, oziroma skladno z šolskim koledarjem za srednje šole za š.l. 2019/2020.

Prijave za vpis bomo sprejemali in vpisovali dijake do zapolnitve mest.

Enak postopek velja tudi za bodoče študente višjih strokovnih šol, ki bodo želeli bivati v dijaškem domu.


Vse ostale informacije lahko dobite pri naši svetovalni delavki, ga. Jaksetič – Dujc Štefaniji ali v tajništvu doma, osebno ali po telefonu 01/47 901 18.

Branka Maher, ravnateljica
 

Življenje v dijaških domovih je pestro zato ga beležimo s fotografijami.


Oglejte si fotoutrinke z naših druženj.

ogled fotoutrinkov »